Právnická firma roka 2023

Advokátska kancelária Vojčík & Partners bola v rámci každoročnej súťaže Právnická firma roka opäť zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie na duševné vlastníctvo a taktiež medzi odporúčané kancelárie na pracovné právo. V oblasti práva duševného vlastníctva patrí už dlhodobo na Slovensku k absolútnej špičke.

Právnická firma roka 2022

Naša spoločnosť potvrdila aj tento rok svoje vedúce postavenie medzi slovenskými advokátskymi kanceláriami. Boli sme zaradení ako veľmi odporúčaná kancelária v oblasti duševného vlastníctva na Slovensku.
Kancelária získala ocenenie ako odporúčaná v oblasti pracovného práva a zároveň obsadila druhú priečku v raste tržieb a deviate miesto v počte právnikov.

Pozrieť viac

Právnická firma roka 2020

Advokátska kancelária Vojčík & Partners bola opäť zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie v rámci každoročnej súťaže Právnická firma roka. V oblasti práva duševného vlastníctva tak dlhodobo patrí na Slovensku k absolútnej špičke.

Ocenenie Slovenskej advokátskej komory prof. JUDr. Petrovi Vojčíkovi, CSc.

V roku 2019 udelila Slovenská advokátska komora  prof. JUDr. Petrovi Vojčíkovi, CSc. ocenenie za celoživotný prínos advokácií.

Právnická firma roka 2019

Advokátska kancelária Vojčík & Partners bola opäť zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie v rámci každoročnej súťaže Právnická firma roka. V oblasti práva duševného vlastníctva tak dlhodobo patrí na Slovensku k absolútnej špičke.

Právnická firma roka 2018​

Advokátska kancelária Vojčík & Partners bola opäť zaradená medzi veľmi odporúčané kancelárie v rámci každoročnej súťaže Právnická firma roka. V oblasti práva duševného vlastníctva tak dlhodobo patrí na Slovensku k absolútnej špičke.

Právnická firma roka 2017

Naša právnická kancelária získala v roku 2017 ocenenie Právnická firma roka 2017 „Veľmi odporúčané kancelárie“ v kategórii Duševné vlastníctvo. V súťaži týždenníka TREND a českého vydavateľstva Epravo Group sa hodnotili advokátske kancelárie podľa jednotlivých odborov práva a hodnotitelia posudzovali nielen údaje, ktoré kancelárie poskytli, ale aj skúsenosti z trhu právnych služieb.

Právnická firma roka 2016

Naša advokátska a patentová kancelária sa v roku 2016 stala Právnickou firmou roka v kategórii Duševné vlastníctvo. V súťaži týždenníka TREND a českého vydavateľstva Epravo Group sa hodnotili advokátske kancelárie podľa jednotlivých odborov práva a hodnotitelia posudzovali nielen údaje, ktoré kancelárie poskytli, ale aj skúsenosti z trhu právnych služieb.

Právnická firma roka 2015

Naša právnická kancelária získala v roku 2015 ocenenie Právnická firma roka 2015 „Odporúčaná kancelária“ v kategórii Sporová agenda. V súťaži týždenníka TREND a českého vydavateľstva Epravo Group sa hodnotili advokátske kancelárie podľa jednotlivých odborov práva a hodnotitelia posudzovali nielen údaje, ktoré kancelárie poskytli, ale aj skúsenosti z trhu právnych služieb.

Právnická firma roka 2013

Naša advokátska a patentová kancelária získala v súťaži Právnická firma roka 2013 ocenenie „Odporúčaná kancelária“ v kategórii Duševné vlastníctvo, telekomunikácie, právo informačných technológií. V súťaži týždenníka TREND a českého vydavateľstva Epravo Group sa hodnotili advokátske kancelárie podľa jednotlivých odborov práva a hodnotitelia posudzovali nielen údaje, ktoré kancelárie poskytli, ale aj skúsenosti z trhu právnych služieb.

Microsoft Industry Awards 2013

Vojčík & Partners získala cenu Microsoft Industry Awards 2013 Podobne ako po minulé roky, aj v roku 2013 ocenila spoločnosť Microsoft Slovakia najinovatívnejšie implementácie svojich moderných technológií. Prestížne ocenenie „Microsoft Industry Awards“ je udeľované spoločne implementátorovi ako aj zákazníkovi. Tentokrát toto ocenenie v kategórii „Najlepšie Cloudové riešenie pre podnik“ bolo udelené našej kancelárii a spoločnosti aClub s.r.o. Sme hrdí na to, že naše úsilie byť vždy a vo všetkých aspektoch našej práce o krok ďalej ako ostatní, bolo potvrdené aj v oblasti, ktorá je zrakom našich klientov ukrytá, ale v nemalej miere prispieva k ich spokojnosti.