Help U

Kancelária Vojčík & Partners je partnerom neziskovej organizácie Help U, ktorej cieľom je pomáhať ľuďom v krízových situáciách. Ponúkame právnu pomoc a riešime aj komplikované individuálne situácie Ukrajincov na území SR.

Nezisková organizácia DOBRÝ ANJEL

Vojčík & Partners sa stala partnerom DOBRÉHO ANJELA. Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý mesiac finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesni, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu, alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm.

Štátna filharmónia Košice

Vojčík & Partners sa stala partnerom Štátnej filharmónie Košice, štátnej príspevkovej organizácie pre 42. Koncertnú sezónu 2010-2011. Od roku 1991 je Štátna filharmónia Košice, ako jediný orchester na Slovensku, hlavným organizátorom dvoch medzinárodných festivalov Košická hudobná jar a Medzinárodný organový festival a od roku 2003 aj Festivalu súčasného umenia.

ELSA Košice

Jedným z našich cieľov je podpora rôznych spoločenských podujatí a projektov zameraných najmä na rozvoj vzdelania, kreativity a právneho myslenia študentov práva. Vojčík & Partners je stálym partnerom a spoluorganizátorom Simulovaného súdneho sporu organizovaného občianskym združením ELSA Košice.

Musica Iuvenalis

Vojčík & Partners v minulosti podporovali a vracajú sa k podpore mládežníckeho sláčikového orchestra so sídlom v Košiciach, ktorý patrí medzi najlepšie amatérske súbory Európy, o čom svedčia mnohé účasti na festivaloch a ocenenia z medzinárodných súťaží. Členom tohto orchestra je, od svojich štrnástich rokov, aj partner v našej kancelárii Leo T. Vojčík.

Štátny komorný orchester Žilina

Štátny komorný orchester Žilina vznikol v roku 1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku. V roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Vojčík & Partners sa stala partnerom Štátneho komorného orchestra Žilina.

Národné centrum práva duševného vlastníctva

Vojčík & Partners sa stala partnerom Národného centra práva duševného vlastníctva. Prioritou tejto neziskovej organizácie je propagácia a šírenie osvety v oblasti ochrany duševného vlastníctva, vrátane informačných a komunikačných technológií.

Koalícia 2013+

Vojčík & Partners sa stala členom záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013+. Cieľom združenia je podpora a dosiahnutie úspešnej realizácie projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a dlhodobej úspešnosti projektu s garanciou kontinuity v budúcnosti.

Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry

Advokátska a patentová kancelária Vojčík & Partners bola hrdým partnerom projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dnes podporuje pokračovateľov projektu, organizácie K13 a CIKE.