Košice

Hlavné sídlo kancelárie Vojčík & Partners je
v Košiciach. Po viacerých zmenách sa kancelária definitívne usídlila v priestoroch na Rázusovej 13. V Košiciach sa sústreďuje najväčší počet právnikov, ako aj ekonomické riadenie a hlavný „think-tank“ pre riešenie najdôležitejších prípadov a pre podporu ostatných pobočiek.

Rázusova 13
040 01 Košice

Fax: +421 (55) 6230112

Bratislava

Pobočka v Bratislave na Hlavnom námestí 5 bola logickým vyústením snahy našej kancelárie poskytovať služby v celoslovenskom meradle a byť svojim klientom čo najbližšie vo všetkých častiach Slovenska. Zároveň je to reakcia na nepopierateľný fakt, že drvivá väčšina obchodných aktivít, orgánov štátnej správy a následne i dopytu po právnych službách, je sústredená v Bratislave a okolí.

Hlavné námestie 5
811 01 Bratislava

Fax: +421 (55) 6230112

Žilina

Pobočka v Žiline bola založená predovšetkým pre účely poskytovania čo najkvalitnejších právnych služieb našim zahraničným klientom, ktorí sa usídlili v regióne Žiliny, najmä v súvislosti s investíciou KIA Motors Slovakia a jej subdodávateľov. V súčasnosti je už portfólio klientov v tomto regióne rozmanitejšie.

Národná 11
010 01 Žilina

Fax: +421 (55) 6230112