prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

SENIOR PARTNER

Vzdelanie

Právnická fakulta UK Bratislava
1988 – vymenovaný za docenta v odbore občianske právo PF UK
2003 – vymenovaný za profesora v odbore občianske právo

Právne skúsenosti

1974 – súčasnosť – vysokoškolský učiteľ Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
1991 – súčasnosť – advokát
2000 – 2003 dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vedúci katedry občianskeho práva na UPJŠ v Košiciach

Zameranie

právo duševného vlastníctva, najmä autorské právo
občianske a rodinné právo
obchodné právo

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

SENIOR PARTNER

Vzdelanie

Právnická fakulta UK Bratislava
1988 – vymenovaný za docenta v odbore občianske právo PF UK
2003 – vymenovaný za profesora v odbore občianske právo

Právne skúsenosti

1974 – súčasnosť – vysokoškolský učiteľ Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
1991 – súčasnosť – advokát
2000 – 2003 dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vedúci katedry občianskeho práva na UPJŠ v Košiciach

Zameranie

právo duševného vlastníctva, najmä autorské právo
občianske a rodinné právo
obchodné právo