Michal Lapšanský

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

Právne skúsenosti

Advokát (členstvo v Slovenskej advokátskej komore)

Zameranie

MICHAL LAPŠANSKÝ

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

Právne skúsenosti

Zameranie