Mgr. Veronika Krížová

ASSOCIATE

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2013 ­– 2014 – PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária – paralegal
2015 – 2017 – Advokátska kancelária HMG Legal – paralegal
2017 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
správne právo  

Mgr. Veronika Krížová

ASSOCIATE

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2013 ­– 2014 – PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária – paralegal
2015 – 2017 – Advokátska kancelária HMG Legal – paralegal
2017 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
správne právo