Mgr. Pavol Daubner, PhD.

HEAD OF TEAM / KOSICE PARTNER

Vzdelanie

2007 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)
2014 – Technická univerzita Košice (PhD.)

Právne skúsenosti

2008 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

obchodné právo
pracovné právo
právo nehnuteľností

Mgr. Pavol Daubner, PhD.

HEAD OF TEAM / KOSICE PARTNER

Vzdelanie

2007 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)
2014 – Technická univerzita Košice (PhD.)

Právne skúsenosti

2008 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

obchodné právo
pracovné právo
právo nehnuteľností