Mgr. Natália Strharská

Head of Team / Bratislava Partner 

Vzdelanie

2009 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Mgr.)

Právne skúsenosti

2007 – 2008 ­– Advokátska kancelária Studio Legale – paralegal
2009 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
bankovníctvo
spotrebiteľské právo

Mgr. Natália Strharská

Head of Team / Bratislava Partner 

Vzdelanie

2009 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Mgr.)

Právne skúsenosti

2007 – 2008 ­– Advokátska kancelária Studio Legale – paralegal
2009 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
bankovníctvo
spotrebiteľské právo