Mgr. Michal Lapšanský

Head of Team / Bratislava Partner 

Vzdelanie

2012 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2012 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

obchodné právo
právo nehnuteľností
konkurzy a reštrukturalizácie
právo obchodných spoločností

Mgr. Michal Lapšanský

Head of Team / Bratislava Partner 

Vzdelanie

2012 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2012 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

obchodné právo
právo nehnuteľností
konkurzy a reštrukturalizácie
právo obchodných spoločností