Mgr. Matúš Čopík, MBA.

SENIOR GDPR CONSULTANT

Vzdelanie

Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice (Mgr.)
Master of Business Administration, Open University, Milton Keynes (MBA.)

Právne skúsenosti

2007 – súčasnosť – manažér v oblasti IT vo viacerých nadnárodných spoločnostiach, špecializácia Informačná bezpečnosť, telekomunikácie a hostingové služby
2017 – súčasnosť – implementácie a auditovanie na základe štandardu ISO 27001
2017 – súčasnosť – poradenstvo v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov

Zameranie

informačno – komunikačné technológie
riadenie a implementácia IT projektov
riadenie a manažment v oblasti IT
zavádzanie inovatívnych riešení a produktov v oblasti informačnej bezpečnosti, u medzinárodných klientov
implementácia bezpečnostných štandardov na základe normy ISO 27001
auditovanie spoločností na základe štandardu ISO 27001

Mgr. Matúš Čopík, MBA.

SENIOR GDPR CONSULTANT

Vzdelanie

Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice (Mgr.)
Master of Business Administration, Open University, Milton Keynes (MBA.)

Právne skúsenosti

2007 – súčasnosť – manažér v oblasti IT vo viacerých nadnárodných spoločnostiach, špecializácia Informačná bezpečnosť, telekomunikácie a hostingové služby
2017 – súčasnosť – implementácie a auditovanie na základe štandardu ISO 27001
2017 – súčasnosť – poradenstvo v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov

Zameranie

informačno – komunikačné technológie
riadenie a implementácia IT projektov
riadenie a manažment v oblasti IT
zavádzanie inovatívnych riešení a produktov v oblasti informačnej bezpečnosti, u medzinárodných klientov
implementácia bezpečnostných štandardov na základe normy ISO 27001
auditovanie spoločností na základe štandardu ISO 27001