Mgr. Jana Pirická

GDPR CONSULTANT

Vzdelanie

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu

Právne skúsenosti

2013 – 2017 – LOVIS s.r.o. – office manager/poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov
2017 – 2018 – LOVIS plus s.r.o. – office manager/poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov
2018 – súčasnosť – Vojčík & Privacy – konzultant

Zameranie

ochrana osobných údajov (GDPR)
poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov
energetika

Mgr. Jana Pirická

GDPR CONSULTANT

Vzdelanie

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu

Právne skúsenosti

2013 – 2017 – LOVIS s.r.o. – office manager/poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov
2017 – 2018 – LOVIS plus s.r.o. – office manager/poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov
2018 – súčasnosť – Vojčík & Privacy – konzultant

Zameranie

ochrana osobných údajov (GDPR)
poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov
energetika