Mgr. Dagmara Balogová

LAWYER

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2013 – 2014 – advokátska kancelária JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., právny asistent
2014 – 2015 – advokátska kancelária Bartošík Šváby, právny asistent
2017 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
pracovné právo

Mgr. Dagmara Balogová

LAWYER

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2013 – 2014 – advokátska kancelária JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., právny asistent
2014 – 2015 – advokátska kancelária Bartošík Šváby, právny asistent
2017 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
pracovné právo