JUDr. Viktória Bosáková

ASSOCIATE

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta, Štokholmská Univerzita v Štokholme
2019 – Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Mgr.)
2021 – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2014 – 2016 – Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., paralegal
2017 – advokátska kancelária GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., paralegal
2017 – Ústavný súd Slovenskej republiky, stáž
2018 – 2019 – LPN s.r.o., právny asistent
2019 – 2021 – CBRE s.r.o., právnik
2021 – 2023 – advokátska kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.
2023 – 2024 – advokátska kancelária HKV Law Firm s.r.o.
2024 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.,

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
právo nehnuteľností

JUDr. Viktória Bosáková

ASSOCIATE

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta, Štokholmská Univerzita v Štokholme
2019 – Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Mgr.)
2021 – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2014 – 2016 – Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., paralegal
2017 – advokátska kancelária GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., paralegal
2017 – Ústavný súd Slovenskej republiky, stáž
2018 – 2019 – LPN s.r.o., právny asistent
2019 – 2021 – CBRE s.r.o., právnik
2021 – 2023 – advokátska kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.
2023 – 2024 – advokátska kancelária HKV Law Firm s.r.o.
2024 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.,

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
právo nehnuteľností