JUDr. Nikola Szaniszlóová

ASSOCIATE

Vzdelanie

2021 – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Mgr.)
2023 – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2017 – 2023 – SIBIN s.r.o. – office manager
2024 – advokátska kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.

Zameranie

Občianske právo
Obchodné právo
Pobyty cudzincov

JUDr. Nikola Szaniszlóová

ASSOCIATE

Vzdelanie

2021 – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Mgr.)
2023 – Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2017 – 2023 – SIBIN s.r.o. – office manager
2024 – advokátska kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.

Zameranie

Občianske právo
Obchodné právo
Pobyty cudzincov