JUDr. Nikola Jurčeková

ASSOCIATE

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)
2019 – Právnická fakulta UK Bratislava (JUDr.)

Právne skúsenosti

2013 ­– 2014 – Advokátska kancelária Strelák & Petkov – paralegal
2014 – 2017 – Profesionálna správcovská kancelária – paralegal
2017 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
konkurzy a reštrukturalizácie

JUDr. Nikola Jurčeková

ASSOCIATE

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

2019 – Právnická fakulta UK Bratislava (JUDr.)

Právne skúsenosti

2013 ­– 2014 – Advokátska kancelária Strelák & Petkov – paralegal
2014 – 2017 – Profesionálna správcovská kancelária – paralegal
2017 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
konkurzy a reštrukturalizácie