JUDr. Leo Teodor Vojčík

MANAGING PARTNER

Vzdelanie

2006 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2007 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2006 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
právo duševného vlastníctva

JUDr. Leo Teodor Vojčík

MANAGING PARTNER

Vzdelanie

2006 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2007 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2006 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
právo duševného vlastníctva