JUDr. Jana Točeková, PhD.

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

2007 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Mgr.)
2011 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita (PhD.)
2014 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita (JUDr.)

 

Právne skúsenosti

2007 – 2008 – advokátska kancelária Konečná & Šafár, s.r.o.
2008 – 2009 – advokátska kancelária JUDr. Timoteja Minaroviča
2009 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

pracovné právo, obchodné právo

JUDr. Jana Točeková, PhD.

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

2007 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Mgr.)
2011 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita (PhD.)
2014 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita (JUDr.)

Právne skúsenosti

2007 – 2008 – advokátska kancelária Konečná & Šafár, s.r.o.
2008 – 2009 – advokátska kancelária JUDr. Timoteja Minaroviča
2009 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

pracovné právo, obchodné právo