JUDr. Eduard Szattler, PhD.

HEAD OF TEAM / KOSICE PARTNER

Vzdelanie

2000 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2002 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
2009 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)

Právne skúsenosti

2001 – 2004 – KERKO, a.s. – právnik v oblasti pracovného práva, riadenie ľudských zdrojov
2009 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – asistent na Katedre občianskeho práva
2010 – Právnická fakulta na Trnavskej univerzite v Trnave – asistent na Ústave práva duševného vlastníctva
2008 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

právo duševného vlastníctva
právo informačných technológií
občianske právo
obchodné právo

JUDr. Eduard Szattler, PhD.

HEAD OF TEAM / KOSICE PARTNER

Vzdelanie

2000 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2002 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
2009 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)

Právne skúsenosti

2001 – 2004 – KERKO, a.s. – právnik v oblasti pracovného práva, riadenie ľudských zdrojov
2009 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – asistent na Katedre občianskeho práva
2010 – Právnická fakulta na Trnavskej univerzite v Trnave – asistent na Ústave práva duševného vlastníctva
2008 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

právo duševného vlastníctva
právo informačných technológií
občianske právo
obchodné právo