JUDr. Edina Eperješi Kocsisová

ASSOCIATE

Vzdelanie

2012 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2015 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2011 – Notársky úrad Gelnica
2015 – 2018 – interný právnik KRATKY GLOBAL: ADVISORS, a.s.
2018 – 2019 – LawFactory advokátska kancelária s.r.o.
2019 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

obchodné právo
občianske právo
mediálne a reklamné právo
ochrana osobných údajov

JUDr. Edina Eperješi Kocsisová

ASSOCIATE

Vzdelanie

2012 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2015 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2011 – Notársky úrad Gelnica
2015 – 2018 – interný právnik KRATKY GLOBAL: ADVISORS, a.s.
2018 – 2019 – LawFactory advokátska kancelária s.r.o.
2019 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

obchodné právo
občianske právo
mediálne a reklamné právo
ochrana osobných údajov