doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
Humboldtova univerzita v Berlíne, Právnická fakulta, postgraduálne štúdium (LL.M.)
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (doc.)

Právne skúsenosti

1997 – 2000 – Mestský úrad v Prešove, odbor mestského majetku
2000 – súčasnosť – docentka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, výuka práva duševného vlastníctva, mediálneho práva, občianskeho práva, práva informačných technológií
2009 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners
2019 – súčasnosť – Centrum transferu technológií v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ v Košiciach

Zameranie

právo duševného vlastníctva, mediálne právo, informačné technológie, ochrana osobných údajov

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
Humboldtova univerzita v Berlíne, Právnická fakulta, postgraduálne štúdium (LL.M.)
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (doc.)

Právne skúsenosti

1997 – 2000 – Mestský úrad v Prešove, odbor mestského majetku
2000 – súčasnosť – docentka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, výuka práva duševného vlastníctva, mediálneho práva, občianskeho práva, práva informačných technológií
2009 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners
2019 – súčasnosť – Centrum transferu technológií v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ v Košiciach

Zameranie

právo duševného vlastníctva, mediálne právo, informačné technológie, ochrana osobných údajov