Švajčiarska obchodná komora na Slovensku

Vojčík & Partners je členom Švajčiarskej obchodnej komory v Slovenskej republike (HSSR) od roku 2019. HSSR bola založená v roku 1993 a svoju činnosť začala vykonávať v roku 1999. Hlavnými cieľmi sú napomáhanie hospodárskych kontaktov medzi Slovenskom a Švajčiarskom, v spolupráci so Švajčiarskym veľvyslanectvom v Bratislave, s OSEC-om (Organizácia na podporu exportu) so SwissCham (Združenie švajčiarskych obchodných komôr v zahraničí) a s obchodnou komorou Švajčiarsko-Stredná Európa v Zúrichu, poskytovanie podrobných informácií o veľtrhoch vo Švajčiarsku, ako oficiálny zástupca Messe Schweiz pre Slovensko, organizovanie informačných a spoločenských stretnutí pre členov HSSR.

Britská obchodná komora na Slovensku

Vojčík & Partners je členom Britskej obchodnej komory v Slovenskej republike (BCCSR) od roku 2016. BCCSR je nezisková organizácia, zameraná na vytváranie a rozvíjanie obchodných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskou republikou. BCCSR vytvára priestor pre nadviazanie nových príležitostí a kontaktov pre svojich členov doma i v zahraničí, zároveň organizuje podujatia a ponúka marketingové riešenia.

Americká obchodná komora na Slovensku

Vojčík & Partners je členom Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike (AmCham) od roku 2015. AmCham bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá a finančne samostatná organizácia financovaná výlučne prostredníctvom príspevkov od svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach, s cieľom podporiť hospodársky rozvoj vo východoslovenskom regióne.

Košice IT Valley

Vojčík & Partners je členom Košice IT Valley od roku 2014. Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií.