Mgr. Viktória Bosáková

LAWYER

Vzdelanie

2013 – 2019 – Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Mgr.)

Právne skúsenosti

2014 – 2016 – advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
2017 – Ústavný súd Slovenskej republiky
2017 – advokátska kancelária GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
2018 – 2019 – interný právnik v spoločnosti LPN s.r.o.
2019 – 2021 – interný právnik v spoločnosti CBRE s.r.o.
2021 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

 

Zameranie

obchodné právo, právo nehnuteľností

Mgr. Viktória Bosáková

LAWYER

Vzdelanie

2013 – 2019 – Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Mgr.)

Právne skúsenosti

2014 – 2016 – advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
2017 – Ústavný súd Slovenskej republiky
2017 – advokátska kancelária GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
2018 – 2019 – interný právnik v spoločnosti LPN s.r.o.
2019 – 2021 – interný právnik v spoločnosti CBRE s.r.o.
2021 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

obchodné právo, právo nehnuteľností