Mgr. Jakub Andreánsky

LAWYER

Vzdelanie

2020 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2016 – 2021 – Profesionálna správcovská kancelária – paralegal
2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

správa a vymáhanie pohľadávok
konkurzy a reštrukturalizácie
občianske právo

Mgr. Jakub Andreánsky

LAWYER

Vzdelanie

2020 – Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2016 – 2021 – Profesionálna správcovská kancelária – paralegal
2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

správa a vymáhanie pohľadávok
konkurzy a reštrukturalizácie
občianske právo