Mgr. et Mgr. Marián Hutter

LAWYER

Vzdelanie

2011 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Mgr.)
2012 – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2012 – 2014 – Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol.
2014 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

správa a vymáhanie pohľadávok
občianske právo

Mgr. et Mgr. Marián Hutter

LAWYER

Vzdelanie

2011 – Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Mgr.)
2012 – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2012 – 2014 – Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol.
2014 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

správa a vymáhanie pohľadávok
občianske právo