Mgr. et Mgr. Jarmila Koubeková

ASSOCIATE

Vzdelanie

2014 – Právnická fakulta Paneurópska vysoká škola (Mgr.)
2014 – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2015 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

právo nehnuteľností
európske a medzinárodné právo
M&A agenda

Mgr. et Mgr. Jarmila Koubeková

ASSOCIATE

Vzdelanie

2014 – Právnická fakulta Paneurópska vysoká škola (Mgr.)
2014 – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava (Mgr.)

Právne skúsenosti

2015 – 2020 – Advokátska kancelária HMG Legal
2020 – 2021 – Advokátska kancelária IURIS SL
2022 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

právo nehnuteľností
európske a medzinárodné právo
M&A agenda