JUDr. Peter Čabák, PhD.

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

2009 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2010 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
2014 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)

Právne skúsenosti

2009 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

obchodné právo
pracovné právo
konkurz a reštrukturalizácia

JUDr. Peter Čabák, PhD.

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

2009 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2010 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)
2014 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (PhD.)

Právne skúsenosti

2009 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

obchodné právo
pracovné právo
konkurz a reštrukturalizácia