JUDr. Monika Gondová

ASSOCIATE

Vzdelanie

2008 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2013 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2009 – 2010 – Obvodný úrad Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy, odborný radca
2012 – 2015 – právnik Centra právnej pomoci, Liptovský Mikuláš
2016 – 2018 – exekútorsky úrad JUDr. Boris Gerbery
2018 – 2021 – advokátska kancelária Hovan & Hospůdka, s.r.o.
2021 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

pracovné právo
správne právo
obchodné právo

JUDr. Monika Gondová

ASSOCIATE

Vzdelanie

2008 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)
2013 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (JUDr.)

Právne skúsenosti

2009 – 2010 – Obvodný úrad Spišská Nová Ves, odbor všeobecnej vnútornej správy, odborný radca
2012 – 2015 – právnik Centra právnej pomoci, Liptovský Mikuláš
2016 – 2018 – exekútorsky úrad JUDr. Boris Gerbery
2018 – 2021 – advokátska kancelária Hovan & Hospůdka, s.r.o.
2021 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

pracovné právo
správne právo
obchodné právo