JUDr. Michal Slamka

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

2014 – Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Mgr.)
2017 – Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (JUDr.)

Právne skúsenosti

2014 – 2016 – advokátska kancelária JUDr. Róbert Slamka
2016 – 2019 – advokátska kancelária SLAMKA & Partners, s.r.o.
2020 – 2021 – interný právnik v spoločnosti PROFINEX holding, s.r.o.
2021 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

správne právo
obchodné právo
občianske právo

JUDr. Michal Slamka

SENIOR ASSOCIATE

Vzdelanie

2014 – Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Mgr.)
2017 – Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (JUDr.)

Právne skúsenosti

2014 – 2016 – advokátska kancelária JUDr. Róbert Slamka
2016 – 2019 – advokátska kancelária SLAMKA & Partners, s.r.o.
2020 – 2021 – interný právnik v spoločnosti PROFINEX holding, s.r.o.
2021 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

správne právo
obchodné právo
občianske právo