JUDr. Lukáš Bodnár

ASSOCIATE

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)

Právne skúsenosti

2014 – 2015 stáž na Okresnom úrade
2016 – advokátska kancelária h&h PARTNERS, s.r.o., paralegal
2016 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
právo obchodných spoločností
ochrana osobných údajov

JUDr. Lukáš Bodnár

ASSOCIATE

Vzdelanie

2017 – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (Mgr.)

Právne skúsenosti

2014 – 2015 stáž na Okresnom úrade
2016 – advokátska kancelária h&h PARTNERS, s.r.o., paralegal
2016 – súčasnosť – advokátska kancelária Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
právo obchodných spoločností
ochrana osobných údajov