JUDr. Lenka Pastieriková

LAWYER

Vzdelanie

2018 – Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola (Mgr.)

Právne skúsenosti

2016 – 2017 –  JURIKA & KELTOŠ s.r.o.
2019 – 2020 –  AK ZAHRADNIK & Spol.,
2020 – 2021 –  LEGAL ART s.r.o.
2021 – súčasnosť  –  Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo, obchodné právo

JUDr. Lenka Pastieriková

LAWYER

Vzdelanie

2018 – Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola (Mgr.)

Právne skúsenosti

2016 – 2017 –  JURIKA & KELTOŠ s.r.o.
2019 – 2020 –  AK ZAHRADNIK & Spol.,
2020 – 2021 –  LEGAL ART s.r.o.
2021 – súčasnosť  –  Vojčík & Partners

Zameranie

občianske právo, obchodné právo