JUDr. Dávid Dvorják

ASSOCIATE

Vzdelanie

2018 – Právnická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava (Mgr.)
2022 – Právnická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava (JUDr.)

Právne skúsenosti

2015 – Advokátska kancelária JUDr. Martin Okály – paralegal
2015 – 2016 – CASH COLLECTORS SK s. r. o. – paralegal
2016 – Advokátska kancelária JUDr. Matej Okály, s.r.o. – paralegal
2016 – 2017 – Advokátska kancelária Martin Pavle s. r. o. – paralegal
2017 – Advokátska kancelária Deloitte Legal s.r.o. – paralegal
2019 – 2022 – Advokátska kancelária PRK Partners s. r. o. – advokátsky koncipient
2022 – 2023 – Advokátska kancelária PRK Partners s. r. o. – advokát
2023 – súčasnosť – Advokátska kancelária Vojčík & Partners – advokát

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
správne právo

JUDr. Dávid Dvorják

ASSOCIATE

Vzdelanie

2018 – Právnická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava (Mgr.)
2022 – Právnická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava (JUDr.)

Právne skúsenosti

2015 – Advokátska kancelária JUDr. Martin Okály – paralegal
2015 – 2016 – CASH COLLECTORS SK s. r. o. – paralegal
2016 – Advokátska kancelária JUDr. Matej Okály, s.r.o. – paralegal
2016 – 2017 – Advokátska kancelária Martin Pavle s. r. o. – paralegal
2017 – Advokátska kancelária Deloitte Legal s.r.o. – paralegal
2019 – 2022 – Advokátska kancelária PRK Partners s. r. o. – advokátsky koncipient
2022 – 2023 – Advokátska kancelária PRK Partners s. r. o. – advokát
2023 – to date – Advokátska kancelária Vojčík & Partners – advokát

Zameranie

občianske právo
obchodné právo
správne právo